Zgłoszenie kandydata

Zgłoszenie kandydata do Inkubatora Przedsiębiorczości

Zgłoszenie osoby zainteresowanej prowadzeniem działalności w ramach Inkubatora można również wysłać SMS-em na numer 604 246 246 (przynajmniej imię i numer telefonu).