Klub przedsiębiorcy

Klub Przedsiębiorcy

Klub Przedsiębiorcy łączy wszystkich zaangażowanych w budowanie Inkubatora Przedsiębiorczości.

Są to osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w ramach Inkubatora jako samodzielni przedsiębiorcy ale nie muszą się martwić formalnym prowadzeniem firmy, ani brać za to odpowiedzialności.

Są to również osoby zaangażowane w promocję Inkubatora oraz samej przedsiębiorczości i współpracy firm.

Uczestnicy Klubu otrzymują karty klubowe, które upoważniają ich do różnych korzyści wycenianych jako WARTOŚĆ KARTY.

 

FIRMOWA Karta Klubowa
Wartość: 7200 zł rocznie (72 000 zł na 10 lat)

Jest przeznaczona dla FIRM Inkubatora. Warunkiem otrzymania i wykorzystania karty jest założenie firmy w Inkubatorze.
Karta pozwala osiąganie wielu korzyści:

 1. obniżenie kosztów działalności o ok. 600 zł miesięcznie (7200 zł rocznie)
 2. dostęp do bezpłatnych usług
 3. dostęp do zweryfikowanych usług po cenie niższej niż rynkowa
 4. możliwość osiągania dodatkowych dochodów w ramach Programu Promocji Przedsiębiorczości (PPP)

 

Karta Programu Promocji Przedsiębiorczości

Jest to karta, która umożliwia dostęp do korzyści dla Promotorów Przedsiębiorczości.

Zestawienie wartości kart Programu Promocji Przedsiębiorczości. Wartość określa minimalne wynagrodzenie przypisane do danej karty.

Rodzaj karty Wartość miesięczna Wartość roczna Wartość 10-letnia
VIP 0 zł 0 zł 0 zł
Srebrna 83,33 zł 1 000 zł 10 000 zł
Złota 250 zł 3 000 zł 30 000 zł
Platynowa 2083 zł 25 000 zł 250 000 zł
Diamentowa 8333 zł 100 000 zł 1 000 000 zł

Karta VIP
Wartość: 0 zł rocznie

Karta jest wydawana osobom, które znają zasady działania Inkubatora Przedsiębiorczości oraz możliwości Programu Promocji Przedsiębiorczości.

Korzyści z używania karty:

 1. możliwość rejestracji karty jako karty Srebrnej, Złotej, Platynowej i Diamentowej
 2. bezpłatne konsultacje dotyczące uzyskania odszkodowania w razie wypadku i szkody

 

Karta SREBRNA
Wartość: 1000 zł rocznie (10 000 zł przez 10 lat)

SREBRNĄ Kartę PPP otrzymuje osoba, która zaprosiła do Inkubatora jedną osobę prowadzącą w nim firmę.

Korzyści z używania karty:

 1. możliwość rejestracji karty jako karty Złotej, Platynowej i Diamentowej
 2. bezpłatne konsultacje dotyczące uzyskania odszkodowania
 3. comiesięczna wypłata w wysokości 83,33 zł lub
 4. usługi o wartości do 83,33 zł miesięcznie wybrane z propozycji:
  1. dostęp do lekarzy specjalistów, badań i zabiegów medycznych
  2. opieka osobistego prawnika
  3. ubezpieczenie osobiste
  4. zakupy we własnym sklepie – jednoczesne budowanie kapitału
  5. inne usługi

 

Karta ZŁOTA
Wartość: 3000 zł rocznie (30 000 zł przez 10 lat)

ZŁOTĄ Kartę PPP otrzymuje osoba, która zaprosiła do Inkubatora trzy osoby prowadzące w nim firmę.

Korzyści z używania karty:

 1. możliwość rejestracji karty jako karty Platynowej i Diamentowej
 2. bezpłatne konsultacje dotyczące uzyskania odszkodowania
 3. comiesięczna wypłata w wysokości 250 zł lub
 4. usługi o wartości do 250 zł miesięcznie wybrane z propozycji:
  1. dostęp do lekarzy specjalistów, badań i zabiegów medycznych
  2. opieka osobistego prawnika
  3. ubezpieczenie osobiste
  4. zakupy we własnym sklepie – jednoczesne budowanie kapitału
  5. inne usługi

 

Karta PLATYNOWA
Wartość: 25 000 zł rocznie (250 000 zł przez 10 lat)

Srebrną Kartę PPP otrzymuje osoba, która zaprosiła do Inkubatora 25 osób prowadzących w nim firmę.

Korzyści z używania karty:

 1. możliwość rejestracji karty jako karty Diamentowej
 2. comiesięczna wypłata w wysokości 2083 zł lub
 3. DUŻO różnych usług o wartości do 2083 zł miesięcznie

 

Karta DIAMENTOWA
Wartość: 100 000 zł rocznie (1 000 000 zł przez 10 lat)

DIAMENTOWĄ Kartę PPP otrzymuje osoba, która zaprosiła do Inkubatora 100 osób prowadzących w nim firmę.

Korzyści z używania karty:

 1. comiesięczna wypłata w wysokości 8 333 zł lub
 2. BARDZO DUŻO różnych usług o wartości do 8333 zł miesięcznie